Thông báo về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung xét tuyển viên chức

Ngày 03/8/2022, Sở Tư pháp đã có Thông báo số 812/TB-STP về việc xét tuyển viên chức; để đảm bảo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, Sở Tư pháp điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Thông báo số 812/TB-STP như sau:

1. Tại điểm e, mục 1 (Đối tượng đăng ký dự tuyển): Có Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, công tác xã hội; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

2. Tại ý thứ nhất, mục 6 (Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ): Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày (tính từ ngày 04 tháng 8 năm 2022 đến ngày 02 tháng 9 năm 2022), thí sinh dự xét tuyển có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp (trong giờ hành chính) hoặc gửi theo đường bưu chính.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 812/TB-STP.

Nội dung