01 xe ô tô chở tiền nhãn hiệu: MITSUBISHI, số loại: PAJERO, sản xuất năm 2004, biển kiểm soát: 89K-3550 tài sản thuộc quyền quản lý của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý đã qua sử dụng, tài sản thuộc quyền quản lý của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù Cừ Hưng Yên.

1. Tên tài sản bán đấu giá là: 01 xe ô tô chở tiền nhãn hiệu: MITSUBISHI, số loại: PAJERO, sản xuất năm 2004, biển kiểm soát: 89K-3550.

2. Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên: 59.400.000 đồng (Năm mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng). chưa bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 150.000đ/1 bộ hồ sơ.

4. Tiền đặt trước (đặt cọc): 10.000.000đ/1 bộ hồ sơ.

5. Thời  gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 01/11  đến hết ngày 8/11/2023 ( trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày 7/11 và 8/11/2023 trong giờ hành chính tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phù cừ Hưng Yên (Đ/c: Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên).

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc): 02 ngày 8/11 và 9/11/2023 ( trong giờ hành chính).

8. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: 02 ngày 8/11 và 9/11/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên ( trong giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố phiếu trả giá: vào hồi 14 giờ ngày 13/11/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

10. Trả tiền đặt trước (đặt cọc): vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 14/11/2023.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp 01 đơn, nộp 01 bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, nếu là tổ chức thì nộp giấy giới thiệu và bản sao giấy tờ của tổ chức; trực tiếp đến đăng ký.

12. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên). Điện thoại liên hệ: 0221.3552153./.