Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy

Ngày 27/9/2023, tại UBND phường Dị Sử, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cho 100 hội viên hội phụ nữ của hai phường Dị Sử và Phùng Chí Kiên.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thị xã Mỹ Hào đã thông tin đến toàn hội viên và nhân dân một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã trong thời gian qua; hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra; tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận thanh, thiếu niên hiện nay, nhất là việc tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép… Đồng thời, phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Giao thông đường bộ như các quy tắc tham gia giao thông an toàn, hình thức và mức xử phạt đối với nhóm các hành vi vi phạm phổ biến…

Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên hội phụ nữ và Nhân dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, hăng hái, sáng tạo của Hội phụ nữ trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Qua đó, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, đồng thời xây dựng, hình thành thói quen tham giao thông an toàn và văn hóa giao thông cho mọi người dân.

Phòng Tư pháp thị xã Mỹ Hào