THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN : 04 mục hàng hóa, cụ thể là: tivi led cỏc loại (ghi chữ Xiaomi) thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yênn

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, tổ chức bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung công, tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên.

1. Tên tài sản bán đấu giá là: 04 mục hàng hóa, cụ thể là: tivi led cỏc loại (ghi chữ Xiaomi) thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yờn ( bảng kê chi tiết trong hồ sơ tham khảo).

2. Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên: 38.600.000 đồng (Ba mươi tám triệu sáu trăm nghỡn đồng).

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ/1bộ hồ sơ.

4. Tiền đặt trước (đặt cọc): 4.500.000đ/01 bộ hồ sơ.   

5. Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 26/9/2023 đến hết ngày 05/10/2023.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày 04/10/2023 và 05/10/2023 trong giờ hành chính tại kho hàng Đội Quản lý thị trường số 3, địa chỉ: xó Giai Phạm, huyện Yờn Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc): 02 ngày 05/10/2023 và 06/10/2023.

8. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: 02 ngày 05/10/2023 và 06/10/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố phiếu trả giá: vào hồi 08 giờ 00 phỳt ngày 10/10/2023 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

10. Trả tiền đặt trước (đặt cọc): Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 11/10/2023.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: nộp 01 đơn; nộp 01 bản phụ tụ chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân; nếu là tổ chức thỡ nộp giấy giới thiệu, giấy đăng ký kinh doanh; Trực tiếp đến đăng ký.

12. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên). Điện thoại liên hệ: 0221.3552154./.