Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
1005 người đã bình chọn
1120 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1402/BC-STP 06/12/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức,viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1373/STP-PB&TDTHPL 02/12/2022 V/v gửi báo cáo kết quả thực hiện quy định cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
24/BC-HĐPH 28/11/2022 BÁO CÁO Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
1341/BC-STP 25/11/2022 BÁO CÁO Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (2012-2022)
1283/BC-STP 15/11/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1192/TTr-STP 28/10/2022 Tờ trình về việc ban hành CV truyền thông Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
1197/STP-PB&TDTHPL 28/10/2022 V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”
17/TB-BTC 21/10/2022 THÔNG BÁO Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
16/TB-HĐPH 20/10/2022 Thông báo lịch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2022
1150/STP-PB&TDTHPL 20/10/2022 V/v đề nghị chuẩn bị nội dung tham luận
1101/STP-PB&TDTHPL 11/10/2022 V/v khai thác Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp
1085/PB&TDTHPL 10/10/2022 V/v khen thưởng 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
15/BTC 10/10/2022 V/v tích cực vận động tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1078/STP-PB&TDTHPL 06/10/2022 CV cung cấp hình ảnh phục vụ truyền thông Ngày PL Việt Nam 2022
1061/QĐ-STP 04/10/2022 QĐ thành lập tổ soạn thảo tài liệu PBGDPL
1 2 3 4 5 6    
 

 

 

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°