Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
338 người đã bình chọn
1167 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
42/QĐ-STP 13/01/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu in Bản tin Tư pháp năm 2022
36/TTr-STP 12/01/2022 V/v ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1567/TTr-STP 31/12/2021 TTr v/v tặng Bằng khen PBGDPL
1555/STP-PB&TDTHPL 29/12/2021 V/v đánh giá, xác nhận mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
1518/STP-PB&TDTHPL 20/12/2021 Công văn V/v góp ý đối với Dự thảo Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-2027”
1515/BC-STP 17/12/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
1483/BC-STP 13/12/2021 BC kết quả tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự...
1472/BC-STP 09/12/2021 BC kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị
1453/STP-PB&TDTHPL 08/12/2021 Công văn v/v gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
1454/BC-STP 08/12/2021 BC kết quả thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN
1457/TTr-STP 08/12/2021 Tờ trình kiện toàn HĐPHPBGDPL
1446/STP-PB&TDTHPL 07/12/2021 Công văn v/v đánh giá, xác nhận mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
1422/BC-HĐPH 30/11/2021 BC kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
1407/KH-STP 26/11/2021 KH triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình
1400/BC- STP 25/11/2021 BC sơ kết giai đoạn I(2018-2021) Đề án"Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2021"
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°