Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
372 người đã bình chọn
859 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
814/STP-PB&TDTHPL 03/08/2022 V/v triển khai thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
06/KH-HĐPH 28/07/2022 KH tuyên truyền các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3
766/STP-PB&TDTHPL 26/07/2022 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
759/TTr-STP 25/07/2022 tờ trình ban hành Kế hoạch Ngày pháp luật 2022
741/STP-PB&TDTHPL 18/07/2022 CV gửi báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL
669/TTr-STP 04/07/2022 Tờ trình Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
637/STP-PB&TDTHPL 27/06/2022 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh
640/STP-PB&TDTHPL 27/06/2022 CV về việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật
615/BC-STP 22/06/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
602/BC-STP 16/06/2022 BC kết quả tuyên truyền PBGDPL của các cơ quan, đơn vị 6 tháng đầu năm 2022
588/TTr-STP 14/06/2022 Tờ trình ban hành KH tổng kết 10 năm Luật PBGDPL
580/QĐ-STP 13/06/2022 QĐ chi trả chế độ nhuận bút cho các tác giả; thù lao Ban Biên tập
565/STP-PB&TDTHPL 09/06/2022 V/v hướng dẫntổng kết Chương trình phối hợpsố 253/CTPH-STP-HLHPN ngày 26/3/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
536/BC-HĐPH 01/06/2022 BÁO CÁO Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022
485/STP-PB&TDTHPL 18/05/2022 V/v xin ý kiến sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°