Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
1017 người đã bình chọn
839 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
KH/UBND 03/02/2023 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
61/QĐ - UBND 11/01/2023 Quyết định về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
04/QĐ - HĐPH 05/05/2022 Quyết định về việc kiện toàn Tổ Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
01/QĐ - HĐPH 28/03/2022 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022
2927/QĐ - UBND 15/12/2021 Danh sách thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021
2289/QĐ-UBND 01/10/2021 v/v Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Tư pháp ông Nguyễn Đình Chung
2100/QĐ-UBND 31/08/2021 v/v Quyết định bổ nhiệm lại giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp ông Hoàng Văn Trường
37/2021/QĐ-UBND 10/08/2021 v/v Quyết định Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp
35/2021/QĐ-UBND 06/08/2021 v/v Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Hưng Yên
1754/QĐ-UBND 22/07/2021 v/v Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư Pháp
1755/QĐ-UBND 22/07/2021 v/v Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Chứng thực sửa đổi, Bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp, Công chứng, Trợ giúp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
1705/QĐ-UBND 14/07/2021 v/v Quyết đinh công bố danh mục thủ tục hành chính Chuẩn hoá trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở tư pháp
202/QĐ-UBND 20/01/2021 v/v Quyết định giao số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị Định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021 của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc sở tư pháp
971/QĐ-UBND 13/04/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh để xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc giai đoạn 2020-2025
23/TB-UBND 10/02/2020 Về việc công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1 2 

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°