Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
1005 người đã bình chọn
1397 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1403/STP-TTr 07/12/2022 V/v cử cán bộ tham gia Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
1385/BC-STP 06/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ
1386/BC-STP 06/12/2022 Báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền năm 2022
1387/STP-PB&TDTHPL 06/12/2022 V/v phối hợp báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022
1388/STP-PB&TDTHPL 06/12/2022 V/v báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022
1390/BC-STP 06/12/2022 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Hiệp định RCEP năm 2022
1391/STP-VP 06/12/2022 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
1399/BC-STP 06/12/2022 Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
1401/STP-VP 06/12/2022 Công văn đăng ký nội dung trình, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.
1402/BC-STP 06/12/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức,viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1381/STP-VP 05/12/2022 CV vv cử cán bộ tham gia Tổ điều phối cấp tỉnh liên quan đến hoạt động điều phối Vùng Thủ đô
1382/BC-STP 05/12/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022
1383/STP-VBQPPL 05/12/2022 Công văn tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1384/STP-VBQPPL 05/12/2022 V/v rà soát, lập danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022
1373/STP-PB&TDTHPL 02/12/2022 V/v gửi báo cáo kết quả thực hiện quy định cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
1 2 3 4 5 6    
 

 

 

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°