Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
372 người đã bình chọn
788 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
834/BC-STP 08/08/2022 BC thực hiện theo quy định của luật cư trú
835/STP-VBQPPL 08/08/2022 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm GDTX tỉnh
836/STP-VBQPPL 08/08/2022 Công văn góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai
825/STP-TTr 05/08/2022 THÔNG BÁO Về việc công nhận hoàn thành tập sự hành nghề thừa phát lại
826/STP-VBQPPL 05/08/2022 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
827/BC-STP 05/08/2022 BÁO CÁO Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX)
828/STP-VP 05/08/2022 V/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Hộ tịch
831/STP-VBQPPL 05/08/2022 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam
832/BC-STP 05/08/2022 BÁO CÁO THẨM ĐỊNH Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cấp địa phương áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
833/STP-VP 05/08/2022 Về việc bàn giao sách pháp luật năm 2022
830/STP-HCTP 05/08/2022 V/v cung cấp thông tin phục vụ đăng ký cư trú
816/STP-VBQPPL 04/08/2022 v/v khảo sát nhu cầu đào tạo cử nhân luật cho CB pháp chế
817/STP-VP 04/08/2022 V/v cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 cấp tỉnh
818/STP-HCTP 04/08/2022 vv hướng dẫn nghiệp vụ hô tịch
822/STP-VBQPPL 04/08/2022 V/vtham gia ý kiếndự thảoThông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°