Kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia gia đoạn 2022-2025,tầm nhìn đến năm 2030 tại Sở Tư pháp

Đăng ngày 06 - 09 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-TCTĐA06 ngày 06/9/2023 của Tổ công tác Đề án 06, sáng ngày 06/9/2023 Tổ kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là Đề án) đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai thực hiện tại Đề án tại Sở Tư pháp. Tham dự cuộc kiểm tra có đại tá Nguyễn Xuân Hoà, Trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh và các thành viên Tổ kiểm tra là đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở thông tin và truyền thông, Công an tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tổ kiểm tra đã nghe đại diện Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện Đề án. Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 21/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đồng thời hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả gửi Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Ngành, Sở Tư pháp thành lập Tổ công tác của Sở, do đồng chí Giám đốc làm Tổ trưởng; các thành viên của Tổ là Phó Giám đốc Sở, Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, ngay từ đầu năm Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 (Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 22/3/2023); trong đó định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến là Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh ban hành liên quan đến triển khai thực hiện Đề án 06; hoàn thành số hoá sổ hộ tịch của 05 huyện (Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Khoái Châu và huyện Ân Thi). Đối với 05 huyện còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III năm 2023. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã thực hiện tái cấu trúc đối với 04 dịch vụ công thiết yếu là cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử và kết hôn đảm bảo theo yêu cầu của Đề án 06. Việc triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng cũng được thực hiện đúng quy định. Kết quả từ ngày 10/7/2023 đến ngày 29/8/2023, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý được 1.953 hồ sơ (trong đó: hoàn thành 1.472 hồ sơ, chờ đồng bộ 481 hồ sơ). Khi thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính, kết quả bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử được trả vào kho dữ liệu của công dân và được đính kèm trên Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch.Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 tại Sở Tư pháp đồng thời, đưa ra các kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hải Hoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ngành cấp tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên trong Tổ kiểm tra. Thời gian tới Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, chủ động tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện, bám sát nội dung và tiến độ đã được giao để triển khai thực hiện Đề án 06 đạt hiệu quả.

Tin mới nhất

Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký...(12/10/2023 3:30 CH)

Sở Tư pháp triển khai công tác năm 2023(12/01/2023 1:57 CH)

Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội Công đoàn điểm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028(06/01/2023 2:59 CH)

Hưng Yên tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, 10 năm Ngày Pháp luật Việt...(08/11/2022 9:56 SA)

Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2022)(26/08/2022 8:49 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp năm 2022(18/08/2022 7:49 SA)

Thông báo về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung xét tuyển viên chức(17/08/2022 9:20 CH)

Huyện Kim Động tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng xử lý vi phạm hành chính(05/08/2022 7:49 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
228 người đang online