Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Yên Mỹ tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng

Đăng ngày 31 - 08 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND  huyện Yên Mỹ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, ngày 30/8/2023, tại xã Hội trường Nhà văn hóa huyện Yên Mỹ, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Đào Thị Huyền - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Đào Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện. Tham dự Hội nghị tập huấn có trên 100 đại biểu, gồm đại diện: Lãnh đạo  và thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Lãnh đạo và công chức Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện; Chủ tịch UBND, công chức Tài chính - Kế toán, công chức địa chính, công chức làm công tác Tiếp công dân, xử lý đơn thư các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đào Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện khẳng định trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Sáu tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện đã tổ chức tiếp 174 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 154 đơn thư. Về cơ bản, các đơn thư tiếp nhận đã được phân loại, xử lý, hướng dẫn công dân và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định, hạn chế thấp nhất đơn thư tồn đọng, kéo dài. Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề không mới nhưng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp trong hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Tiến Trọng - Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh giới thiệu Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị…; kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình hội nghị tập huấn diễn ra, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại và phòng, chống tham nhũng và được các báo cáo viên giải đáp làm rõ.

Đồng chí Lê Tiến Trọng - Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh truyền đạt nội dung Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh truyền đạt nội dung Luật Phòng chống tham nhũng và kê khai tài sản

Thông qua hội nghị tập huấn giúp tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại và phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Đồng thời, hội nghị tập huấn góp phần giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt những kỹ năng cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao trong hoạt động tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng./.

Tin mới nhất

Tích cực tổ chức hoạt động đối thoại pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(23/11/2023 2:03 CH)

Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng,...(14/11/2023 6:58 SA)

Nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý(13/11/2023 7:23 SA)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11: Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp...(09/11/2023 10:14 SA)

VÒNG THI TOÀN QUỐC HỘI THI HOÀ GIẢI VIÊN GIỎI TỔ CHỨC NGÀY 08/11/2023(07/11/2023 10:05 SA)

Giáo dục pháp luật trong trường học(06/11/2023 2:12 CH)

Huyện Khoái Châu tuyên truyền về an toàn giao thông - phòng cháy chữa cháy - an ninh mạng - phòng...(27/10/2023 1:31 CH)

Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng...(27/09/2023 8:30 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
99 người đang online