Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”

Đăng ngày 31 - 07 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 786/KH-STP ngày 14/7/2023 của Sở Tư pháp về việc tập huấn công tác tư pháp năm 2023, từ ngày 19 đến ngày 31/7/2023 Sở Tư pháp tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ liên quan đến 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí tại 10 huyện, thị xã, thành phố cho lãnh đạo và toàn thể công chức Phòng Tư pháp cấp huyện; công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được giao làm công tác hộ tịch.

Hội nghị tập huấn tại huyện Văn Giang và huyện Tiên Lữ

         Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu các nội dung liên quan đến quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính gồm tạo lập, trình ký, ký số bản điện tử giấy khai sinh và Trích lục khai tử đồng thời, hướng dẫn chi tiết thao tác thực hiện trên hệ thống phần mềm Dịch vụ công liên thông; cách tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, vào sổ đăng ký khai sinh, ký số và ban hành bản điện tử khai sinh; cách tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử, vào sổ đăng ký khai tử, ký số và ban hành bản điện tử trích lục khai tử; hướng dẫn tạo lập, trình ký, ký số bản điện tử khai sinh, trích lục khai tử; hướng dẫn tạo và phân quyền tài khoản ký số… Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận và đồng chí Phạm Thị Hồng Phúc, trưởng phòng Hành chính tư pháp đã trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông ở cơ sở.

Công chức Sở Tư pháp hướng dẫn công chức hộ tịch cấp xã

xử lý hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông

Việc triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử là một trong những nhiệm vụ được giao tại Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06). Thông qua tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ tư pháp, hộ tịch trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hiểu rõ được quy trình, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính nhà nước.

Tin mới nhất

Tích cực tổ chức hoạt động đối thoại pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(23/11/2023 2:03 CH)

Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng,...(14/11/2023 6:58 SA)

Nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý(13/11/2023 7:23 SA)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11: Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp...(09/11/2023 10:14 SA)

VÒNG THI TOÀN QUỐC HỘI THI HOÀ GIẢI VIÊN GIỎI TỔ CHỨC NGÀY 08/11/2023(07/11/2023 10:05 SA)

Giáo dục pháp luật trong trường học(06/11/2023 2:12 CH)

Huyện Khoái Châu tuyên truyền về an toàn giao thông - phòng cháy chữa cháy - an ninh mạng - phòng...(27/10/2023 1:31 CH)

Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng...(27/09/2023 8:30 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
59 người đang online