UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hoà giải viên giỏi” năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 07 - 04 - 2023
100%

    Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự lan tỏa về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống hàng ngày của nhân dân, ngày 05/4/2023 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Hoà giải viên giỏi” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

    Hội thi được tổ chức ở cả ba cấp tỉnh, huyện xã, riêng cấp xã. Hội thi cấp tỉnh, huyện được tổ chức dưới hình thức sân khấu hoá, gồm 4 phần thi: Phần giới thiệu; Phần thi kiến thức; Phần thi xử lý tình huống; Phần thi tiểu phẩm. Ở cấp xã có thể lựa chọn hình thức thi phù hợp với đặc điểm điều kiện địa phương mình.

    Nội dung thi bao gồm các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ hòa giải theo Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kiến thức chung về pháp luật, trong đó chú trọng các quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; pháp luật về dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, trẻ em, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ma túy, mua bán người, HIV/AIDS, pháp luật về hình sự, hành chính, giao thông đường bộ thuộc phạm vi hòa giải; Kiến thức về xã hội, đạo đức, phong tục tập quán tốt đẹp, hương ước, quy ước, văn hoá, văn học dân gian (ca dao, tục ngữ, hò, vè…) cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; Kỹ năng hoà giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở…

    Thời gian Hội thi 3 cấp diễn ra dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7/2023. Sau khi kết thúc Hội thi cấp tỉnh, đội thi có kết quả cao nhất được lựa chọn tham gia Hội thi “Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV” năm 2023 do Bộ Tư pháp tổ chức.

Tin mới nhất

6 tỉnh, thành “giành vé” vào chung kết Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV(16/09/2023 1:17 CH)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV(08/09/2023 7:53 SA)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí...(06/09/2023 3:55 CH)

Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Yên Mỹ tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật...(31/08/2023 2:18 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2023)(28/08/2023 1:26 CH)

Thị xã Mỹ Hào tổ chức tuyên truyền, PBGDPL giải phóng mặt bằng tại xã Cẩm Xá(26/08/2023 1:45 CH)

Hội thi Hòa giải giải viên giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2023: Tổ chức và hoạt động hòa giải luôn sát...(10/08/2023 7:44 SA)

Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai...(31/07/2023 7:39 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
127 người đang online