Sở Tư pháp triển khai công tác năm 2023

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
100%

Ngày 12/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, ngành Tư pháp đã phấn đấu nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao theo chương trình, kế hoạch đề ra đảm bảo tiến độ, chất lượng, trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2022 Sở Tư pháp đã tiến hành tham gia, góp ý đối với 213 dự thảo văn bản, trong đó 62 dự thảo văn bản của Trung ương và 151 dự thảo văn bản của địa phương, thẩm định 51 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tự kiểm tra và lập phiếu kiểm tra đối với 39/39 Quyết định của UBND tỉnh ban hành, thực hiện rà soát thường xuyên đối với 831 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đối với 36 văn bản quy phạm pháp luật; các sở, ban, ngành đoàn thể và 10 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 1.612 cuộc cho trên 183 nghìn lượt người; cấp phát miễn phí gần 1,5 triệu tài liệu phổ biến, giáo dục pháp; tổ chức 69 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút trên 50 nghìn người dự thi, hòa giải thành 938/1.092 vụ, việc đạt tỷ lệ hòa giải thành 86%; thụ lý và giải quyết 122 hồ sơ đăng ký kết hôn, cấp Giấy khai sinh cho 12.748 trường hợp, đăng ký lại giấy khai sinh 8.218 trường hợp; cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 01 Công ty Luật và 02 Chi nhánh Công ty Luật, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho 02 chi nhánh Công ty Luật và đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ luật sư cho 04 cá nhân. Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2022 đã công chứng 51.551 việc; chứng thực 77.573 bản sao; chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 2.023 việc; thu phí 22.493.982.000 đồng...

Đ/c Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính, công tác hộ tịch, nuôi con nuôi; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; kết hợp đồng bộ công tác PBGDPL với trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và hoà giải ở cơ sở.

Năm 2023, Sở Tư pháp tiếp tục đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu như tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nâng cao chất lượng góp ý, thẩm định đề nghị xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luât; đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luât; tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luât và kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý và các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích của ngành Tư pháp đạt được trong năm 2022 đồng thời nhấn mạnh một số nội dung ngành Tư pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như Sở Tư pháp cần làm tốt hơn nữa việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tư pháp. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Tập trung công tác xử lý vi phạm hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp; cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đối với thủ tục đăng ký bảo đảm, cấp phiếu lý lịch tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Công chức, viên chức toàn ngành tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác năm của tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin mới nhất

Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký...(12/10/2023 3:30 CH)

Kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác...(06/09/2023 4:08 CH)

Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội Công đoàn điểm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028(06/01/2023 2:59 CH)

Hưng Yên tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, 10 năm Ngày Pháp luật Việt...(08/11/2022 9:56 SA)

Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2022)(26/08/2022 8:49 SA)

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp năm 2022(18/08/2022 7:49 SA)

Thông báo về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung xét tuyển viên chức(17/08/2022 9:20 CH)

Huyện Kim Động tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng xử lý vi phạm hành chính(05/08/2022 7:49 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
205 người đang online