Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"

Đăng ngày 15 - 04 - 2022
100%

Ngày 08/4/2022, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1124/BCH-TM của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc phối hợp triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam". Để góp phần giúp Cuộc thi tạo sự lan toả thiết thực, hướng tới một Việt Nam không chịu ảnh hưởng của bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh, Sở Tư pháp đề nghị Lãnh đạo các phòng, đơn vị chỉ đạo 100% công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bom mìn 04/4/2022. Các phòng, đơn vị báo cáo số lượng tham gia Cuộc thi về Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật) trước ngày 02/5/2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

CV Bộ CHQS tỉnh

 

Tin mới nhất

Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm...(02/11/2022 7:43 SA)

Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(21/10/2022 8:03 CH)

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ...(18/10/2022 8:32 SA)

Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở...(19/08/2022 2:12 CH)

Giới thiệu Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây dựng VBQPPL, PBGDPL và phòng,...(30/06/2022 3:08 CH)

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”(10/09/2021 2:28 CH)

Giới thiệu tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo...(25/08/2021 9:35 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt...(23/07/2021 9:31 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
748 người đang online