Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao

Đăng ngày 04 - 11 - 2022
100%

Ngày 25/10/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 1285/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Theo đó, danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao bao gồm:

- Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm:

+ Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn bảo tàng, thư viện lưu giữ tài liệu, hiện vật hạn chế phổ biến hoặc không phổ biến.

+ Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn di tích lịch sử nếu có tranh chấp về chủ quyền quốc gia.

- Bí mật nhà nước độ Mật gồm:

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi các Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo, văn bản do các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài gửi về liên quan đến các vấn đề có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với quốc gia sở tại trong hoạt động văn hóa đối ngoại, hợp tác về thể thao.

Quyết định 1285/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/10/2022.

Tin mới nhất

Quy định về tiêu chuẩn thời gian thực tế hoạt động chuyên môn với giám định viên pháp y và giám...(17/11/2022 8:14 SA)

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế(16/11/2022 8:13 SA)

Bổ sung trường hợp không áp dụng mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước(15/11/2022 8:11 SA)

Ban hành 11 biểu mẫu sử dụng trong xử lý VPHC lĩnh vực Quốc phòng(14/11/2022 8:11 SA)

05 nhóm công chức, viên chức không thực hiện tinh giản biên chế(12/11/2022 8:09 SA)

Hướng dẫn phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ(09/11/2022 8:10 SA)

Những việc Thừa phát lại không được làm trong quan hệ với người yêu cầu(08/11/2022 8:08 SA)

Sửa quy định về chức danh các ngạch công chức ngân hàng từ 01/01/2023(07/11/2022 8:08 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1337 người đang online