Cách xếp lương chức danh nghề nghiệp họa sĩ

Đăng ngày 01 - 11 - 2022
100%

Đây là nội dung tại Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật.

Theo đó, các chức danh nghề nghiệp họa sĩ được áp dụng Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP , cụ thể như sau:

- Chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng I được áp dụng hệ số lương từ 6,20 đến 8,00;

- Chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng II được áp dụng hệ số lương từ 4,40 đến hệ số 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng III được áp dụng hệ số lương từ 2,34 đến 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng IV được áp dụng hệ số lương từ 1,86 đến 4,06.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng.

Như vậy, mức lương của chức danh nghề nghiệp họa sĩ cao nhất là 11.920.000 đồng, thấp nhất là 2.771.400 đồng.

Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15/12/2022 và thay thế Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV.

Tin mới nhất

Quy định về tiêu chuẩn thời gian thực tế hoạt động chuyên môn với giám định viên pháp y và giám...(17/11/2022 8:14 SA)

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế(16/11/2022 8:13 SA)

Bổ sung trường hợp không áp dụng mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước(15/11/2022 8:11 SA)

Ban hành 11 biểu mẫu sử dụng trong xử lý VPHC lĩnh vực Quốc phòng(14/11/2022 8:11 SA)

05 nhóm công chức, viên chức không thực hiện tinh giản biên chế(12/11/2022 8:09 SA)

Hướng dẫn phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ(09/11/2022 8:10 SA)

Những việc Thừa phát lại không được làm trong quan hệ với người yêu cầu(08/11/2022 8:08 SA)

Sửa quy định về chức danh các ngạch công chức ngân hàng từ 01/01/2023(07/11/2022 8:08 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1400 người đang online