Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Đăng ngày 10 - 09 - 2021
100%

Ngày 07/6/2021 Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch số 1724/KH-BQP về tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, Nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân ở nước ngoài; góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến với tên gọi Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển. Cuộc thi được tổ chức trong thời gian một tháng (từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021) bao gồm một Cuộc thi Tháng và 03 đợt thi Tuần. Tham gia cuộc thi tại một trong các địa chỉ sau: 

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/

http://www.mod.gov.vn/wps/portal

https://canhsatbien.vn/

KH 3225 BCHQS tỉnh và QĐ 11504 BTC Cuộc thi

Tin mới nhất

Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm...(02/11/2022 7:43 SA)

Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(21/10/2022 8:03 CH)

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ...(18/10/2022 8:32 SA)

Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở...(19/08/2022 2:12 CH)

Giới thiệu Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây dựng VBQPPL, PBGDPL và phòng,...(30/06/2022 3:08 CH)

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến...(15/04/2022 8:14 SA)

Giới thiệu tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo...(25/08/2021 9:35 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt...(23/07/2021 9:31 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
492 người đang online