Giới thiệu tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 25 - 08 - 2021
100%

Để hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, Bộ Tư pháp đã tổng hợp, biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật và các tài liệu tham khảo khác liên quan phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tài liệu hỏi đáp pháp luật, infographic, video clips) để các địa phương nghiên cứu, tham khảo.

Tài liệu hỏi đáp pháp luật

Infographic

Video clips

Tin mới nhất

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”(10/09/2021 2:28 CH)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt...(23/07/2021 9:31 SA)

Quy định mới trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền...(24/06/2021 5:12 CH)

16 Luật sắp được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới(08/06/2021 10:46 SA)

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII,...(02/06/2021 9:56 SA)

Tài liệu tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017(28/05/2021 9:55 SA)

Xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19(21/05/2021 3:19 CH)

Hướng dẫn bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp(21/05/2021 10:57 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
894 người đang online