Thông báo đấu giá tài sản thanh lý do Công ty Bảo Việt Hưng Yên ủy quyền

Đăng ngày 03 - 12 - 2021
100%

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, tổ chức đấu giá tài sản thanh lý do Công ty Bảo Việt Hưng Yên ủy quyền, tài sản cụ thể như sau: Sắt, thép; nhôm và hợp kim; đồng; lốp xe; nhựa tổng hợp; ắc quy loại to, loại nhỏ (có bảng kê chi tiết trong hồ sơ tham khảo).

1- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức đấu giá: trả giá lên.

2- Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên là: 57.632.000 đồng (Năm mươi bảy triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn đồng).

3- Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 07/12/2021 đến hết ngày 16/12/2021.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày 15/12 và 16/12/2021 trong giờ hành chính tại Công ty Bảo Việt Hưng Yên.

5- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc): 02 ngày 16/12/2021 và ngày 17/12/2021.

6- Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: 02 ngày 16/12/2021 và 17/12/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

7- Thời gian, địa điểm tổ chức công bố phiếu trả giá: vào hồi 8 giờ ngày 21/12/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên

8- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: nộp 01đơn; 01 bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, nếu là tổ chức thì nộp giấy giới thiệu và bản sao giấy tờ của tổ chức; nộp số tiền đặt trước (đặt cọc).

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên). Điện thoại liên hệ: 0221.3552152./.

Tin mới nhất

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại thành phố Hưng Yên đợt 01 năm 2022(06/01/2022 3:15 CH)

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào(27/12/2021 8:30 SA)

Thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên ủy quyền(20/12/2021 4:21 CH)

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại thành phố Hưng Yên lần 8 năm 2021(09/12/2021 10:38 SA)

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý do Cục Thuế tỉnh Hưng Yên ủy quyền(30/11/2021 7:50 SA)

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại thành phố Hưng Yên lần 7 năm 2021(22/11/2021 2:13 CH)

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại xã Văn Nhuệ - huyện Ân Thi Lần 2(17/11/2021 2:22 CH)

Thông báo bán đấu giá QSD đất trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 6 năm 2021(21/10/2021 4:21 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
836 người đang online