DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đăng ngày 31 - 10 - 2023
100%

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Tính đến tháng 10/2023)
                       
Stt Tên tổ chức đấu giá        tài sản Trụ sở chính, điện thoại, fax, email Quyết định thành lập Trung tâm          /Giấy đăng ký hoạt động Giám đốc Trung tâm          /chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân/ Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của Công ty đấu giá hợp danh Thành viên hợp danh của Công ty đấu giá hợp danh Tổng số đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản Ghi chú
Số Quyết định/ Giấy ĐKHĐ Ngày cấp lần đầu Ngày điều chỉnh Họ và tên Số CCHN đấu giá tài sản Họ và tên Số CCHN đấu giá tài sản
1 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Số 19, đường An Vũ, P. Hiến Nam,           thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên                                          - ĐT: 02218552151 Số 18/2007/QĐ-UB 14/11/2007 16/03/2018 An   Xuân  Thư Chứng chỉ số 2195/TP/DG-CCHN cấp ngày 13/04/2020     5  
2 Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Yên - Thị tứ Bô thời, xã Hồng Tiến,                huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên                                       - ĐT: 0915046445 Số 02/TP-ĐKHĐ 12/12/2018   Đào   Văn Hoàn Chứng chỉ số 04/TP/DG-CCHN cấp ngày 09/11/2010 Đào Trung Thành   1  
3 Công ty đấu giá hợp danh Đông Đô - Đội 2, thôn Trung, xã An Vỹ,                huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên                                               - ĐT: 0986243119 Số 08/TP-ĐKHĐ 22/04/2021 03/03/2023 Đào     Thị Nguyệt Chứng chỉ số 716/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 14/12/2012 Phạm   Thị Thương   1  
4 Công ty đấu giá hợp danh tài sản quốc tế -                Chi nhánh Hưng Yên - Thôn Chi Lăng, xã Đại Tập,                    huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- ĐT: 0936057636
Số 01/TP-ĐKHĐ 29/08/2018   Lưu   Đức   Anh Chứng chỉ số 2086/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 23/10/2017     01  
5 Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên - Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- ĐT: 0915149999
- Email: contact@daugiadaiduonglong.com
Số 09/TP-ĐKHĐ 15/05/2019 04/08/2023 Nguyễn Ngọc Liên Chứng chỉ số 1551/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 22/9/2018     01  
6 Công ty đấu giá hợp danh ĐG Việt Nam -                Chi nhánh Hưng Yên  - Đường 379B, thôn Vàng, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
- ĐT: 0989.775.666
Số 05/TP-ĐKHĐ 30/12/2019   Bùi     Ngô    Mẫn Chứng chỉ số 900/TP/ĐG-CCHN, cấp ngày 31/3/2014     01  
7 Công ty Đấu giá hợp danh số 1 quốc gia                     chi nhánh Hưng Yên - Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu,    tỉnh Hưng Yên
- ĐT: 0947919772
- Email: daugiaso1quocgia@gmail.com
Số 06/TP-ĐKHĐ 26/03/2020   Kiều    Thị     Ngà Chứng chỉ số 1738/TP/ĐG-CCHN, cấp ngày 17/4/2017     01  
8 Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô -             Chi nhánh Hưng Yên - Số nhà 42 đường Triệu Quang Phục, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên,       tỉnh Hưng Yên
- ĐT: 0966056886
Số 07/TP-ĐKHĐ 25/11/2020   Lê       Thị Xuyến Chứng chỉ số 777/TP/ĐG-CCHN, cấp ngày 18/7/2013     01  
9 Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Việt               tại Hưng Yên - Thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên                                             - Điện thoại: 0828262654                                   Số 12/TP-ĐKHĐ 23/02/2023   Ngô Thu Ngà Chứng chỉ số 2157/TP/ĐG-CCHN, cấp ngày 19/4/2018     01  

Tin mới nhất

DANH SÁCH CÁC CÔNG CHỨNG VIÊN(31/10/2023 2:40 CH)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG(31/10/2023 2:38 CH)

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP (31/10/2023 2:43 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ(31/10/2023 9:19 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT(31/10/2023 9:18 SA)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(31/10/2023 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (31/10/2023 11:14 SA)

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN(31/10/2023 2:32 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
60 người đang online