DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN

Đăng ngày 31 - 10 - 2023
100%

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN
(Tính đến tháng 10/2023)
           
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nơi làm việc Hộ khẩu thường trú Số Thẻ ĐGV
1 An Xuân Thư 15/11/1968 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Số 02/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019
2 Trịnh Văn Nhuận 10/09/1976 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Số 03/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019
3 Nguyễn Anh Tuấn 20/07/1984 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Số 04/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019
4 Đỗ Thị Thu Thuỷ 09/12/1986 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Số 05/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019
5 Nguyễn Thị Phương Ngọc 25/01/1993 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Xã Nhật Tân, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Số 06/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019
6 Đào Văn Hoàn 16/06/1953 Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Yên Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Số 01/ĐGV của STP cấp ngày 15/3/2019
7 Đào Thị Nguyệt 22/12/1981 Công ty Đấu giá hợp danh Đông Đô Số nhà 16h, Tổ 2, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Số 07/ĐGV của STP cấp ngày 22/3/2023

Tin mới nhất

DANH SÁCH CÁC CÔNG CHỨNG VIÊN(31/10/2023 2:40 CH)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG(31/10/2023 2:38 CH)

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP (31/10/2023 2:43 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ(31/10/2023 9:19 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT(31/10/2023 9:18 SA)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(31/10/2023 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (31/10/2023 11:14 SA)

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN(31/10/2023 2:32 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
151 người đang online