QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Đăng ngày 09 - 05 - 2014
100%

Ngày 01/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

Theo đó, chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp được áp dụng cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện giám định tư pháp; người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (trợ lý; kỹ thuật viên; y công; cán bộ kỹ thuật hình sự trong trường hợp tham gia khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi; những người khác hỗ trợ cho người giám định tư pháp và tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện giám định do thủ trưởng tổ chức được trưng cầu giám định phân công hoặc do người giám định tư pháp chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định chỉ định) và Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi.

Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp được tính theo ngày công hoặc theo vụ việc và mức bồi dưỡng giám định tư pháp theo quy định của Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg được điều chỉnh tăng thêm từ 50% - 100% so với mức bồi dưỡng giám định tư pháp của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp.

 Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo ngày công được áp dụng đối với việc giám định tư pháp trong các lĩnh vực:Pháp y về độc chất, tổ chức học, sinh học, giám định trên hồ sơ; pháp y tâm thần; kỹ thuật hình sự; tài chính; ngân hàng; văn hóa; xây dựng; tài nguyên và môi trường; thông tin và truyền thông; nông-lâm-ngư nghiệp và các lĩnh vực khác. Mức bồi dưỡng giám định tư pháp một ngày công đối với một người thực hiện giám định theo ngày công trong các lĩnh vực giám định nêu trên có các mức bồi dưỡng từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng tùy vào tính chất của việc giám định.

Ngày công thực hiện giám định tư pháp được tính là 8 giờ thực hiện giám định. Trường hợp thời gian thực hiện giám định vượt quá 8 giờ/ngày thì tổng thời gian làm giám định tăng thêm không vượt quá 300 giờ/năm; trường hợp phải thực hiện giám định tư pháp vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức bồi dưỡng được tính bằng 02 lần mức bồi dưỡng giám định tư pháp tương ứng; trường hợp phải thực hiện giám định tư pháp vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định thì mức bồi dưỡng được tính bằng 03 lần mức bồi dưỡng giám định tư pháp tương ứng.

Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc được áp dụng đối với giám định trên người sống và trên tử thi trong lĩnh vực pháp y. Mức bồi dưỡng cho một người thực hiện giám định trên người sống là từ 160.000 đồng/nội dung yêu cầu giám định đến 300.000 đồng/nội dung yêu cầu giám định. Mức bồi dưỡng cho một người thực hiện giám định tử thi là từ 600.000 đồng/tử thi đến 4.500.000 đồng/tử thi. Mức bồi dưỡng cho một người thực hiện giám định hài cốt là từ 3.000.000 đồng/hài cốt đến 4.000.000 đồng/hài cốt.

Người giúp việc cho người giám định tư pháp được hưởng mức bồi dưỡng bằng 70% mức bồi dưỡng mà người giám định tư pháp được hưởng. Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán được hưởng mức bồi dưỡng bằng 30% mức bồi dưỡng mà người giám định tư pháp được hưởng.

Để bảo đảm việc triển khai, tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp được thuận lợi và có hiệu quả trên thực tế, Quyết định cũng đã quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. Trong đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp ở địa phương mình và hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2014 và thay thế cho Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg./.

Tin mới nhất

Các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khoá XV(16/02/2023 9:58 SA)

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khoá XV(16/02/2023 9:03 SA)

Một số nội dung hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy...(12/04/2014 11:21 SA)

HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ, NIÊM YẾT VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC (11/04/2014 11:21 SA)

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH(28/03/2014 11:20 SA)

Kết luận của Bộ chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất...(07/03/2014 11:20 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
580 người đang online