Uỷ ban MTTQ huyện Khoái Châu lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

        Ngày 02/3/2023, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Khoái Châu tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự hội nghị có Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện cùng đại diện UBMTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

      Dự án Luật Đất đai là một dự án luật quan trọng, có tác động lớn đến nhiều chủ thể, đối tượng, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 và giải quyết các vấn đề đặt ra thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), được Chính phủ hoàn thiện gồm 16 chương và 236 điều.

      Sau gần 10 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Luật Đất đai đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc chưa phát huy được nguồn lực từ đất để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Trước thực tiễn đó, Quốc hội khóa XV mong muốn các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để phù hợp với thực tiễn cuộc sống, có tính ổn định, lâu dài.

 

Uỷ ban MTTQ huyện Khoái Châu tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với Luật Đất đai (sửa đổi)

      Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã đưa ra ý kiến đóng góp vào các nội dung như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất,…

      Sau hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện Khoái Châu sẽ tổng hợp đầy đủ những ý kiến đóng góp gửi các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.