Thông báo bán đấu giá tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, tổ chức bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung công, tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên.

1. Tên tài sản bán đấu giá là: 04 mục hàng hóa, cụ thể là: 203 chiếc áo khoác nam, 19 chiếc áo khoác nữ, 62 chiếc áo len, 207 đôi giày trẻ em thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên.

2. Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên: 20.515.000 đồng (Hai mươi triệu năm trăm mười lăm nghìn đồng).

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ/1bộ hồ sơ.

4. Tiền đặt trước (đặt cọc): 4.000.000đ/01 bộ hồ sơ.   

5. Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 06/02/2023 đến hết ngày 13/02/2023.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày 10/02/2023 và 13/02/2023 trong giờ hành chính tại Đội Quản lý thị trường số 1, địa chỉ: Số 333 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc): 02 ngày 14/02/2023 và ngày 15/02/2023.

8. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: 02 ngày 14/02/2023 và ngày 15/02/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố phiếu trả giá: vào hồi 08 giờ 00 phỳt ngày 16/02/2023 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

10. Trả tiền đặt trước (đặt cọc): Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 17/02/2023.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: nộp 01 đơn, nộp 01 bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, nếu là tổ chức thì nộp giấy giới thiệu; Trực tiếp đến đăng ký.

12. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm đấu giá tài sản (số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên). Điện thoại liên hệ: 0221.3552154./.

 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản