Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý, tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý, tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên.

1. Tên tài sản bán đấu giá là: 04 chiếc xe ô tô hết khấu hao thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên (có bảng kê chi tiết trong hồ sơ tham khảo).

2. Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên: 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng).

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đ/1bộ hồ sơ.

4. Tiền đặt trước (đặt cọc): 4.500.000đ/01 bộ hồ sơ.   

5. Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 23/11/2022 đến hết ngày 01/12/2022.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày 30/11 và 01/12/2022 trong giờ hành chính tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên.

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc): 02 ngày 02/12/2022 và ngày 05/12/2022.

8. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: 02 ngày 02/12/2022 và ngày 05/12/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố phiếu trả giá: vào hồi 08 giờ ngày 06/12/2022 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

10. Trả tiền đặt trước (đặt cọc): Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 07/12/2022.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: nộp 01 đơn, nộp 01 bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, nếu là tổ chức thì nộp giấy giới thiệu; Trực tiếp đến đăng ký.

12. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm đấu giá tài sản (số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên). Điện thoại liên hệ: 0221.3552154./.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản