Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
1069 người đã bình chọn
63 người đang online

Góp ý của tổ chức, cá nhân
Họ và tên (*)
Email
Số điện thoại
Chủ đề (*)
Nội dung ý kiến (*)
Gửi kèm tài liệu
Mã xác nhận(*)
(*): Thông tin nhập vào là bắt buộc

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°