Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
296 người đã bình chọn
537 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
971/QĐ-UBND 13/04/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh để xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc giai đoạn 2020-2025
23/TB-UBND 10/02/2020 Về việc công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh
427/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên kỳ 2014 – 2018
211/KH-UBND 14/07/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
870/QĐ-UBND 22/04/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
1 

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°