Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

http://testcong.hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Giới thiệu văn bản QPPL của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII đã thông qua 13... (28/12/2012)

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII đã thông qua 13 dự án Luật, bao gồm: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Bộ Luật Lao động; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng chống rửa tiền;...

Hướng dẫn về cách thức lấy ý kiến, cách thức tổng hợp ý kiến và báo cáo kết... (13/08/2015)

Thực hiện công văn số 185/CV-HĐND ngày 22/7/2015 của Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 657/KH-STP ngày 24/7/2015 của Sở Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh đối...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên (20/12/2010)

Ngày 17.12, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn đã về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên.

°
78 người đang online