Sở Tư pháp hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"

Đăng ngày 06 - 04 - 2023
100%

    Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1166/BCH-CT ngày 03/4/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam", Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở:

    1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; hướng dẫn, chỉ đạo 100% đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thuộc Phòng, đơn vị mình tích cực tham gia Cuộc thi "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"; tăng cường đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin phản ánh Cuộc thi; đồng thời tích cực đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet và mạng xã hội.

    2. Báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi của Phòng, đơn vị mình về Phòng Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật trước ngày 05/5/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Công văn đính kèm.

 

Tin mới nhất

6 tỉnh, thành “giành vé” vào chung kết Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV(16/09/2023 1:17 CH)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV(08/09/2023 7:53 SA)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí...(06/09/2023 3:55 CH)

Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Yên Mỹ tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật...(31/08/2023 2:18 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2023)(28/08/2023 1:26 CH)

Thị xã Mỹ Hào tổ chức tuyên truyền, PBGDPL giải phóng mặt bằng tại xã Cẩm Xá(26/08/2023 1:45 CH)

Hội thi Hòa giải giải viên giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2023: Tổ chức và hoạt động hòa giải luôn sát...(10/08/2023 7:44 SA)

Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai...(31/07/2023 7:39 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
40 người đang online