03 chức danh viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa

Đăng ngày 21 - 02 - 2023
100%

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

Theo đó, viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa được chia thành 03 chức danh với mã số như sau:

- Tuyên truyền viên văn hóa chính Mã số: V.10.10.34

- Tuyên truyền viên văn hóa Mã số: V.10.10.35

- Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp Mã số: V.10.10.36

Nguyên tắc xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa:

- Việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

- Khi bổ nhiệm và xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

Tin mới nhất

Một số quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.(18/05/2023 9:29 CH)

Sửa thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH(20/04/2023 10:12 SA)

Nguyên tắc chung đánh giá phân loại phim(19/04/2023 10:11 SA)

Sửa đổi 23 biểu mẫu trong đăng ký hộ kinh doanh(18/04/2023 10:09 SA)

Trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu(17/04/2023 10:10 SA)

Sửa đổi điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên công lập(16/04/2023 10:06 SA)

Hoàn thiện quy định về sở hữu nhà chung cư của cá nhân người nước ngoài(15/04/2023 10:05 SA)

Chính phủ gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất trong năm 2023(14/04/2023 10:04 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
469 người đang online