Sửa đổi nội dung hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư từ ngày 14/4/2023

Đăng ngày 28 - 02 - 2023
100%

       Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2023/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi một số quy định về thuế giá trị gia tăng.

      Theo đó, Điều 2 Thông tư 13/2023/TT-BTC sửa đổi nội dung hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư tại tiết a.4 điểm a khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

      Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP:

     Bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

    (Hiện hành, tại tiết a.4 điểm a khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định gồm:

      - Bản sao Giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

      - Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

     - Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP.)

      Thông tư 13/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/4/2023.

Tin mới nhất

Một số quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.(18/05/2023 9:29 CH)

Sửa thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH(20/04/2023 10:12 SA)

Nguyên tắc chung đánh giá phân loại phim(19/04/2023 10:11 SA)

Sửa đổi 23 biểu mẫu trong đăng ký hộ kinh doanh(18/04/2023 10:09 SA)

Trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu(17/04/2023 10:10 SA)

Sửa đổi điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên công lập(16/04/2023 10:06 SA)

Hoàn thiện quy định về sở hữu nhà chung cư của cá nhân người nước ngoài(15/04/2023 10:05 SA)

Chính phủ gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất trong năm 2023(14/04/2023 10:04 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
707 người đang online