Thông báo bán đấu giá tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 06 - 02 - 2023
100%

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, tổ chức bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung công, tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên.

1. Tên tài sản bán đấu giá là: 09 mục hàng hóa, cụ thể là: vành xe đạp điện, giảm xóc sau xe đạp điện, thụt giảm xóc trước xe đạp điện, động cơ xe đạp điện, xe đạp điện,… Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, tổ chức bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung công, tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yờn.

1. Tên tài sản bán đấu giá là: 09 mục hàng hóa, cụ thể là: 528.990.000 đồng (Năm trăm hai mươi tám triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).

3. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

4. Tiền đặt trước (đặt cọc): 100.000.000đ/01 bộ hồ sơ.   

5. Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 07/02/2023 đến hết ngày 17/02/2023.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày 16/02/2023 và 17/02/2023 trong giờ hành chính tại Đội Quản lý thị trường số 5, địa chỉ: thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc): 02 ngày 17/02/2023 và ngày 20/02/2023.

8. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: 02 ngày 17/02/203 và ngày 20/02/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố phiếu trả giá: vào hồi 08 giờ ngày 22/02/2023 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: nộp 01 đơn, nộp 01 bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, nếu là tổ chức thì nộp giấy giới thiệu; Trực tiếp đến đăng ký.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm đấu giá tài sản (số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên). Điện thoại liên hệ: 0221.3552154./.

Tin mới nhất

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(16/05/2023 8:47 SA)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(11/05/2023 1:21 CH)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(11/05/2023 1:14 CH)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(10/05/2023 7:32 SA)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(24/04/2023 8:09 SA)

Thông báo bán đấu giá tài sản(20/04/2023 8:36 CH)

Thông báo bán đấu giá tài sản(18/04/2023 8:16 SA)

Thông báo bán đấu giá tài sản(11/04/2023 8:01 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
872 người đang online