Các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khoá XV

Đăng ngày 16 - 02 - 2023
100%

CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHÓA XV

 

 

I

Các luật

1

Luật Dầu khí

2

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

3

Luật Thanh tra

4

Luật Phòng, chống rửa tiền

5

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

6

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

II

Các nghị quyết

1

Nghị quyết số 64/2022/QH15 miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026

2

Nghị quyết số 65/2022/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026

3

Nghị quyết số 66/2022/QH15 bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026

4

Nghị quyết số 67/2022/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026

5

Nghị quyết số 68/2022/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

6

Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

7

Nghị quyết số 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023

8

Nghị quyết số 71/2022/QH15 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội

9

Nghị quyết số 72/2022/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

10

Nghị quyết số 73/2022/QH15 thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

11

Nghị quyết số 74/2022/QH15 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

12

Nghị quyết 75/2022/QH15  về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

13

Nghị quyết 76/2022/QH15 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Tin mới nhất

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khoá XV(16/02/2023 9:03 SA)

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP(09/05/2014 11:21 SA)

Một số nội dung hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy...(12/04/2014 11:21 SA)

HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ, NIÊM YẾT VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC (11/04/2014 11:21 SA)

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH(28/03/2014 11:20 SA)

Kết luận của Bộ chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất...(07/03/2014 11:20 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
570 người đang online