Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"

Đăng ngày 14 - 11 - 2023
100%

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 với hình thức đổi mới, đa dạng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; ngày 01/11/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Quyết định số 2961-QĐ/BTGTW về Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi là Cuộc thi). Theo đó, Cuộc thi được tổ chức từ 0h00 ngày 09/11/2023 đến 23h59 ngày 29/11/2023 trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ: https://baocaovien.vn và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: https://moj.gov.vn, đồng thời thông tin về Cuộc thi được đăng tại địa chỉ: http://sotuphap.hungyen.gov.vn.

Tin mới nhất

Tích cực tổ chức hoạt động đối thoại pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(23/11/2023 2:03 CH)

Nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý(13/11/2023 7:23 SA)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11: Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp...(09/11/2023 10:14 SA)

VÒNG THI TOÀN QUỐC HỘI THI HOÀ GIẢI VIÊN GIỎI TỔ CHỨC NGÀY 08/11/2023(07/11/2023 10:05 SA)

Giáo dục pháp luật trong trường học(06/11/2023 2:12 CH)

Huyện Khoái Châu tuyên truyền về an toàn giao thông - phòng cháy chữa cháy - an ninh mạng - phòng...(27/10/2023 1:31 CH)

Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng...(27/09/2023 8:30 SA)

6 tỉnh, thành phía bắc “giành vé” vào chung kết Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV(16/09/2023 1:17 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
43 người đang online