DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
100%

DANH SÁCH TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
(Tính đến tháng 10/2022)
           
Stt Tên tổ chức Trung tâm trọng tài Số, ngày, tháng, năm Giấy Đăng ký hoạt động Địa chỉ trụ sở Danh sách sáng lập viên Họ tên Chủ tịch Trung tâm trọng tài
1 Trung tâm trọng tài thương mại D2 17/2/2022 Số 12 đường Hồ Xuân Hương, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Đào Ngọc Dương Đào Ngọc Dương
Đào Ngọc Thinh
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Vũ Thị Tám
Đỗ Trọng Thạch

Tin mới nhất

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ(21/10/2022 9:19 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT(21/10/2022 9:18 SA)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(21/10/2022 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (21/10/2022 11:14 SA)

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN(21/10/2022 2:32 CH)

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC(21/10/2022 2:43 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (21/10/2022 2:45 CH)

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP (21/10/2022 2:43 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
833 người đang online