Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"

Đăng ngày 15 - 04 - 2022
100%

Ngày 08/4/2022, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1124/BCH-TM của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc phối hợp triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam". Để góp phần giúp Cuộc thi tạo sự lan toả thiết thực, hướng tới một Việt Nam không chịu ảnh hưởng của bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh, Sở Tư pháp đề nghị Lãnh đạo các phòng, đơn vị chỉ đạo 100% công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bom mìn 04/4/2022. Các phòng, đơn vị báo cáo số lượng tham gia Cuộc thi về Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật) trước ngày 02/5/2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

CV Bộ CHQS tỉnh

 

Tin mới nhất

Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu tổ chức tập huấn công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính(23/03/2023 3:15 CH)

UBND huyện Văn Giang lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi(15/03/2023 8:44 SA)

UBND thị xã Mỹ Hào tổ chức tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính(10/03/2023 9:51 SA)

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 (03/03/2023 10:48 SA)

Uỷ ban MTTQ huyện Khoái Châu lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (02/03/2023 3:20 CH)

UBND Thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về quản lý trật tự xây...(28/02/2023 9:51 SA)

Hội nghị tập huấn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính(25/02/2023 1:53 CH)

Huyện Tiên Lữ: UBND huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Cương...(23/02/2023 9:34 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
941 người đang online