Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý của Báo Hưng Yên

Đăng ngày 26 - 12 - 2022
100%

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý của Báo Hưng Yên.

1. Tên tài sản bán đấu giá là:

Tài sản là: một bộ Máy phát điện KAMA công suất 60KVA .

2. Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng)

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 100.000đ/1bộ hồ sơ.

4. Tiền đặt trước (đặt cọc): 4.500.000đ/1bộ hồ sơ.

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/12/2022 đến hết  ngày 27/12/2022.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày 27/12 và 28/12/2022 trong giờ hành chính tại Báo Hưng Yên (Đ/c Số 309, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc): 02 ngày 28/12/2022 và ngày 29/12/2022.

8. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: 02 ngày 28/12/2022 và ngày 29/12/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố phiếu trả giá: Vào hồi 8 giờ ngày 30/12/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

10. Trả tiền đặt trước (đặt cọc): Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 3/01/2023.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp 01 đơn, nộp 01 bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, nếu là tổ chức thì nộp giấy giới thiệu và bản sao giấy tờ của tổ chức; trực tiếp đến đăng ký.

12. Hình thc đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên). Điện thoại liên hệ: 0221.3552153./.

Tin mới nhất

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(23/03/2023 3:35 CH)

Thông báo bán đấu giá tài sản(13/03/2023 11:33 SA)

Thông báo bán đấu giá tài sản(09/03/2023 9:17 SA)

Thông báo bán đấu giá tài sản(24/02/2023 10:25 SA)

Thông báo bán đấu giá tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên(06/02/2023 3:22 CH)

Thông báo bán đấu giá tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên(03/02/2023 3:35 CH)

Thông báo bán đấu giá tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên(03/02/2023 3:34 CH)

Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại xã Tiền Phong, huyện Ân Thi(08/12/2022 8:31 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
989 người đang online