Sửa quy định về chức danh các ngạch công chức ngân hàng từ 01/01/2023

Đăng ngày 07 - 11 - 2022
100%

Đây là nội dung tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN ngày 31/10/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Cụ thể, chức danh và mã số ngạch các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng được quy định như sau:

- Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng: Mã số 07.044;

- Kiểm soát viên chính ngân hàng: Mã số 07.045;

- Kiểm soát viên ngân hàng: Mã số 07.046;

- Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng: Mã số 07.048;

(Hiện hành Thông tư 12/2019/TT-NHNN quy định công chức thủ kho, thủ quỹ là 02 chức danh công chức riêng và có 2 mã số riêng như sau: Thủ kho ngân hàng - Mã số 07.048; Thủ quỹ ngân hàng - Mã số 06.034).

- Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ: Mã số 07.047.

Lưu ý:

- Công chức hiện đang giữ ngạch Thủ kho ngân hàng (mã số ngạch: 07.048) hoặc ngạch Thủ quỹ ngân hàng (mã số ngạch: 06.034) theo Thông tư 12/2019/TT-NHNN, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng (mã số: 07.048) thì được chuyển sang ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng.

- Đối với công chức hiện đang giữ ngạch Kiểm ngân (mã số ngạch: 07.047) theo Thông tư 12/2019/TT-NHNN được chuyển sang ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ (mã số ngạch: 07.047).

Thông tư 14/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/01/2023, thay thế Thông tư 12/2019/TT-NHNN.

Tin mới nhất

Bổ sung quy định về xử lý trang thiết bị y tế sau khi thu hồi số lưu hành(03/03/2023 9:50 SA)

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu trong thủ tục hành chính(01/03/2023 9:52 SA)

Sửa đổi nội dung hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư từ ngày 14/4/2023(28/02/2023 9:44 SA)

Tòa án nhân dân tối cao công bố thêm 07 án lệ áp dụng từ ngày 27/3/2023(27/02/2023 9:48 SA)

Bổ sung thêm 01 hành vi vi phạm Bộ luật phòng, chống doping thế giới(23/02/2023 8:12 SA)

Từ ngày 01/8/2024, chỉ tuyển công chức đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào(22/02/2023 8:09 SA)

03 chức danh viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa(21/02/2023 8:11 SA)

06 đối tượng phải tham gia huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn trong Công an nhân dân(20/02/2023 8:14 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
854 người đang online