Thông báo bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung công thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 21 - 11 - 2022
100%

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, tổ chức bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung công, tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên.

1. Tên tài sản bán đấu giá là: 06 mục hàng hóa, cụ thể là: hộp số ô tô loại bé; tay lái công nông; bánh răng mặt trời; cầu sau ô tô; hộp số ô tô loại to; loa trầm thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên. (có bảng kê chi tiết trong hồ sơ tham khảo).

2. Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên: 90.930.000 đồng (Chín mươi triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đ/1bộ hồ sơ.

4. Tiền đặt trước (đặt cọc): 4.800.000đ/01 bộ hồ sơ.   

5. Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 24/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày 01/12/2022 và 02/12/2022 trong giờ hành chính tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: Số 333 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc): 02 ngày 05/12/2022 và ngày 06/12/2022.

8. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: 02 ngày 05/12/2022 và ngày 06/12/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố phiếu trả giá: vào hồi 08 giờ 00 phỳt ngày 07/12/2022 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

10. Trả tiền đặt trước (đặt cọc): Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 08/12/2022.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: nộp 01 đơn, nộp 01 bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, nếu là tổ chức thì nộp giấy giới thiệu; Trực tiếp đến đăng ký.

12. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm đấu giá tài sản (số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên). Điện thoại liên hệ: 0221.3552154./.

Tin mới nhất

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý của Báo Hưng Yên(26/12/2022 1:08 CH)

Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại xã Tiền Phong, huyện Ân Thi(08/12/2022 8:31 SA)

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại thành phố Hưng Yên đợt 08 năm 2022(01/12/2022 8:29 SA)

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ(29/11/2022 8:18 SA)

Thông báo bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung công thuộc quyền quản lý của...(25/11/2022 9:57 SA)

Thông báo bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung công thuộc quyền quản lý của...(22/11/2022 9:08 SA)

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý, tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường...(18/11/2022 3:04 CH)

Thông báo bán đấu giá tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên(10/11/2022 3:46 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
885 người đang online