Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

Đăng ngày 18 - 10 - 2022
100%

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022; đổi mới, đa dạng hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 07/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 2338/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen và được đặt banner Trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Cổng/Trang thông tin điện tử của một số đơn vị liên quan.

Cuộc thi diễn ra trong 30 ngày, từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022, theo múi giờ Việt nam (GMT+7).

Nội dung thi về các quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài, người gốc Việt Nam; pháp luật về cư trú, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bầu cử; xuất cảnh, nhập cảnh; đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong mọi lĩnh vực.

Giải thưởng Cuộc thi bao gồm 11 giải, trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

Tin mới nhất

Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm...(02/11/2022 7:43 SA)

Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(21/10/2022 8:03 CH)

Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở...(19/08/2022 2:12 CH)

Giới thiệu Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây dựng VBQPPL, PBGDPL và phòng,...(30/06/2022 3:08 CH)

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến...(15/04/2022 8:14 SA)

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”(10/09/2021 2:28 CH)

Giới thiệu tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo...(25/08/2021 9:35 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt...(23/07/2021 9:31 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
13 người đang online