Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Đăng ngày 10 - 09 - 2021
100%

Ngày 07/6/2021 Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch số 1724/KH-BQP về tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, Nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân ở nước ngoài; góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến với tên gọi Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển. Cuộc thi được tổ chức trong thời gian một tháng (từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021) bao gồm một Cuộc thi Tháng và 03 đợt thi Tuần. Tham gia cuộc thi tại một trong các địa chỉ sau: 

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/

http://www.mod.gov.vn/wps/portal

https://canhsatbien.vn/

KH 3225 BCHQS tỉnh và QĐ 11504 BTC Cuộc thi

Tin mới nhất

Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu tổ chức tập huấn công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính(23/03/2023 3:15 CH)

UBND huyện Văn Giang lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi(15/03/2023 8:44 SA)

UBND thị xã Mỹ Hào tổ chức tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính(10/03/2023 9:51 SA)

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 (03/03/2023 10:48 SA)

Uỷ ban MTTQ huyện Khoái Châu lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (02/03/2023 3:20 CH)

UBND Thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về quản lý trật tự xây...(28/02/2023 9:51 SA)

Hội nghị tập huấn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính(25/02/2023 1:53 CH)

Huyện Tiên Lữ: UBND huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Cương...(23/02/2023 9:34 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1033 người đang online