Thông báo bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án (QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất tại Đội 6, thôn Đông Chiểu, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên)

Đăng ngày 01 - 03 - 2021
100%

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên kê biên để thi hành án, tài sản là: Quyền sử dụng 617 m2 đất và tài sản gắn liền trên đất tại Đội 6, thôn Đông Chiểu, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, thuộc tờ bản đồ số 12, thửa số 103 đó được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 00297/QSDĐ 449B/2003/QĐ-UB ngày 26/6/2003 do UBND huyện Tiên Lữ cấp mang tên ông Hoàng Mạnh Khởi. Trong đó có 300m2 đất ở lâu dài và 317m2 đất vườn.

1- Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên: 877.196.514đ (Tám trăm bảy mươi bảy triệu một trăm chín mươi sáu nghìn năm trăm mười bốn đồng), chưa bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật;

2- Thời gian bán hồ sơ đấu giá: từ ngày 4/3/2021 đến hết ngày 17/3/2021 (trong giờ hành chính);

3- Thời gian, địa điểm Xem tài sản: 02 ngày 17/3 và 18/3/2021 trong giờ hành chính tại Đội 6, thôn Đông Chiểu, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

4- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước (đặt cọc): 01 ngày 18/3/2021 (trong giờ hành chính);

5- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào hồi 8 giờ ngày 22/3/2021 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên;

6- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: nộp 01 đơn; 01 bản phô tô chứng minh nhân dân và nộp số tiền đặt trước ( đặt cọc).

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, T.P Hưng Yên ). Điện thoại liên hệ: 0221.3552153./.

Tin mới nhất

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi(18/05/2021 8:59 SA)

Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm do Ngân hàng AGRIBANK - CN Ân Thi ủy quyền (04 xe ô tô chở...(01/03/2021 10:50 SA)

Thông báo bán đấu giá QSD đất trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 2 năm 2021(26/02/2021 10:44 SA)

Thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước huyện Kim Động ủy quyền (01 chiếc xe ô...(28/01/2021 9:05 SA)

Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm do Ngân hàng AGRIBANK - CN Ân Thi ủy quyền (04 xe ô tô chở...(28/01/2021 9:02 SA)

Thông báo bán đấu giá QSD đất trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 1 năm 2021(06/01/2021 2:02 CH)

Thông báo bán đấu giá QSD đất tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm(16/12/2020 2:21 CH)

Thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm do Ngân hàng AGRIBANK - CN Ân Thi ủy quyền (04 xe ô tô chở...(11/12/2020 8:10 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
687 người đang online