Đề cương giới thiệu các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10

Đăng ngày 15 - 03 - 2021
100%

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 82/KH-HĐPH ngày 01/02/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sở Tư pháp đã nghiên cứu biên soạn và đăng tải bộ đề cương các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ XIV thông qua trên Trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng.

Nội dung đề cương

Tin mới nhất

Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết rút tên khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội...(17/05/2021 9:50 SA)

Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường phòng, chống COVID-19 phục vụ bầu cử(17/05/2021 9:45 SA)

Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về bầu...(17/05/2021 9:25 SA)

Một số nội dung lưu ý về quyền bầu cử của các cử tri(12/05/2021 9:37 SA)

Từ 01/7/2021- thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi người dân đăng ký thay đổi thông tin(07/05/2021 2:32 CH)

Toàn tỉnh Hưng Yên có 944.567 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu...(07/05/2021 10:44 SA)

Sách “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp...(06/05/2021 3:41 CH)

Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19(06/05/2021 3:37 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
632 người đang online