DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI

Đăng ngày 26 - 10 - 2020
100%

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI 

(Tính đến tháng 10/2020)

 

 

Stt

 

Tên Tổ chức

hoà giải thương mại

 

Số, ngày, tháng, năm Giấy Đăng ký hoạt động

 

Địa chỉ trụ sở

Danh sách

các sáng lập viên

 

Họ tên Chủ tịch

 Trung tâm hoà giải thương mại

 

1

0

0

0

0

0

 

Tin mới nhất

DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI(13/05/2021 8:16 SA)

DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI(13/05/2021 8:16 SA)

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN(27/04/2021 2:37 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (27/04/2021 2:36 CH)

DANH SÁCH CÁC CÔNG CHỨNG VIÊN(03/02/2021 2:40 CH)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG(03/02/2021 2:38 CH)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(26/10/2020 11:15 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (26/10/2020 2:45 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
748 người đang online