DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP

Đăng ngày 26 - 10 - 2020
100%

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP

(Tính đến tháng 10/2020)

______________________________

 

Stt

Tên tổ chức

Địa chỉ

Điện thoại

 

Website

 

1

Phòng Kỹ thuật hình sự

(Công an tỉnh Hưng Yên)

Số 45 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

0221.3869285

 

2

Trung tâm Pháp y tỉnh  

(trực thuộc Sở Y tế   Hưng Yên)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

 

 

Tin mới nhất

DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI(13/05/2021 8:16 SA)

DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI(13/05/2021 8:16 SA)

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN(27/04/2021 2:37 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (27/04/2021 2:36 CH)

DANH SÁCH CÁC CÔNG CHỨNG VIÊN(03/02/2021 2:40 CH)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG(03/02/2021 2:38 CH)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(26/10/2020 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (26/10/2020 11:14 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
738 người đang online