DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
100%

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP
(Tính đến tháng 10/2022)
         
Stt Tên tổ chức Địa chỉ Điện thoại Website
1 Phòng Kỹ thuật hình sự                       (Công an tỉnh Hưng Yên) Số 45 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo,                      thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 0221.3869.285  
2 Trung tâm pháp y và Giám định y khoa (Sở Y tế Hưng Yên) Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 0221.3863.898  

Tin mới nhất

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ(21/10/2022 9:19 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT(21/10/2022 9:18 SA)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(21/10/2022 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (21/10/2022 11:14 SA)

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN(21/10/2022 2:32 CH)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI(21/10/2022 3:05 CH)

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC(21/10/2022 2:43 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (21/10/2022 2:45 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
893 người đang online