DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
100%

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
(Tính đến tháng 10/2022)
             
Stt Họ và tên Năm sinh Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Địa chỉ giao dịch Thông báo cho phép đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Ghi chú
1 Trần Đăng Minh 1982 Số 161/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015 Xóm Miếu, thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Số 634/TB-STP ngày 18/7/2016  
2 Đào Ngọc Dương 1986 Số 1753/TP/QTV-CCHN cấp ngày 10/11/2021 Số 12, Hồ Xuân Hương, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Số 1439/TB-STP ngày 06/12/2021  
3 Phạm Thị Kiều Hưng 1984 Số 1741/TP/QTV-CCHN cấp ngày 10/11/2021 Cầu Ngọc, thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Số 725/TB-STP ngày 13/7/2022  

Tin mới nhất

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ(21/10/2022 9:19 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT(21/10/2022 9:18 SA)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(21/10/2022 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (21/10/2022 11:14 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI(21/10/2022 3:05 CH)

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC(21/10/2022 2:43 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (21/10/2022 2:45 CH)

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP (21/10/2022 2:43 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
840 người đang online