DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
100%

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
(Tính đến tháng 10/2022)
         
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Lĩnh vực chuyên môn Nơi làm việc
1 Đỗ Thanh Vân 17/2/1974 Bác sĩ chuyên khoa I tim mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
2 Phạm Văn Tuấn 23/8/1960 Thạc sĩ răng - hàm - mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
3 Nguyễn Quang Minh 31/1/1957 Bác sĩ chuyên khoa I răng - hàm - mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
4 Đoàn Quốc Việt 18/7/1980 Bác sĩ chuyên khoa I răng - hàm - mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
5 Vũ Xuân Trường 2/9/1970 Bác sĩ chuyên khoa I xét nghiệm Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
6 Nguyễn Văn Kế 2/10/1962 Bác sĩ chuyên khoa I chuẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
7 Nguyễn Cảnh Quân 3/10/1983 Bác sĩ chuyên khoa I chuẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
8 Vũ Thị Thu Trang 1/6/1979 Thạc sĩ, bác sĩ sản khoa Bệnh viện sản nhi tỉnh Hưng Yên
9 Nguyễn Thị Thanh 18/3/1976 Thông tin và truyền thông - Phát hành sách Sở Thông tin và Truyền thông  Hưng Yên
10 Nhữ Văn Cường 9/12/1978 Thông tin và truyền thông - Cử nhân luật Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên
11 Bùi Anh Lâm 18/8/1981 Thông tin và truyền thông - Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên

Tin mới nhất

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ(21/10/2022 9:19 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT(21/10/2022 9:18 SA)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(21/10/2022 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (21/10/2022 11:14 SA)

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN(21/10/2022 2:32 CH)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI(21/10/2022 3:05 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (21/10/2022 2:45 CH)

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP (21/10/2022 2:43 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
821 người đang online