DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
100%

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
(Tính đến tháng 10/2022)
             
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Tình trạng Lĩnh vực chuyên môn Nơi làm việc
Chuyên trách Kiêm nhiệm
1 Trần Mạnh Hà 21/5/1973 x   Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa
2 Đào Tuấn Anh 29/8/1981 x   Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa
3 Hoàng Bằng Giang 1/12/1979 x   Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa
4 Nguyễn Thị Loan 16/11/1988 x   Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa
5 Nguyễn Thu Hà 29/4/1985 x   Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa
6 Trương Minh Quân 1/2/1992 x   Pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
7 Nguyễn Văn Thái 3/2/1984 x   Pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
8 Trương Quang Huy 10/9/1989 x   Pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
9 Nguyễn Văn Học 20/7/1968 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
10 Trần Thị Thu Trang 10/2/1986 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
11 Vũ Tuấn Anh 11/7/1994 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
12 Đoàn Văn Bính 10/2/1976 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
13 Đoàn Thanh Hải 17/8/1977 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
14 Hoàng Quốc Khánh 5/11/1981 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
15 Phạm Minh Quang 6/9/1990 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
16 Ngô Trung Kiên 26/8/1979 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
17 Phạm Văn Thiệp 25/9/1979 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
18 Đoàn Thị Thu Vân 12/5/1983 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
19 Hoàng Thị Kim Oanh 23/2/1991 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
20 Phạm Công Thiên Hương 29/10/1980 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
21 Đoàn Ngọc Linh 23/8/1983 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh

Tin mới nhất

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ(21/10/2022 9:19 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT(21/10/2022 9:18 SA)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(21/10/2022 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (21/10/2022 11:14 SA)

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN(21/10/2022 2:32 CH)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI(21/10/2022 3:05 CH)

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC(21/10/2022 2:43 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (21/10/2022 2:45 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
588 người đang online