DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
100%

DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
(Tính đến tháng 10/2022)
         
Stt Tên tổ chức hành nghề công chứng Địa chỉ trụ sở Số lượng công chứng viên hiện có Họ tên Trưởng phòng, Trưởng Văn phòng
1 VPCC Văn Giang Đường 179, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 2 Nguyễn Bá Nghĩa
2 VPCC Văn Lâm Số nhà 36, thôn Trung Lê, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 2 Lý Thị Hương Giang
3 Phòng Công chứng số 1 Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên 2  
4 VPCC Phố Hiến Phố Nối, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên 2 Đinh Thị Đua
5 VPCC Đoàn Thị Tuyết Lê Số nhà 703 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Hưng Yên 2 Vũ Minh Phú
6 VPCC  Lê Ngọc Chẩn Số 289 đường Sài Thị, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, Hưng Yên 2 Lê Ngọc Chẩn
7 VPCC An Dũng Số 576 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 2 An Văn Dũng
8 VPCC B9 Số 642 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Hưng Yên 2 Phạm Tuấn Hùng
9 VPCC Phan Nguyệt Phố Nối, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 2 Phan Thị Nguyệt
10 VPCC Vũ An Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 3 Vũ Khắc An
11 VPCC Hoàng Minh Thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 2 Hoàng Thu Minh
12 VPCC Đàm Ngọc Thế Số 73, phố Bùi Thị Cúc, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 2 Đàm Ngọc Thế
13 VPCC Trần Văn Quý Số 01, phố Văn Giang, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 2 Trần Văn Quý
14 VPCC Đào Thịnh Vượng Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 2 Đào Thịnh Vượng
15 VPCC Nguyễn Văn Mích Thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 2 Nguyễn Văn Mích

Tin mới nhất

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ(21/10/2022 9:19 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT(21/10/2022 9:18 SA)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(21/10/2022 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (21/10/2022 11:14 SA)

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN(21/10/2022 2:32 CH)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI(21/10/2022 3:05 CH)

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC(21/10/2022 2:43 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (21/10/2022 2:45 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
177 người đang online