DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Đăng ngày 03 - 02 - 2021
100%

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

(Tính đến 03/02/2021)

 

Stt

Tên

Tổ chức hành nghề

công chứng

Địa chỉ trụ sở

Số lượng

công chứng viên hiện có

Họ tên

Trưởng phòng,

Trưởng Văn phòng

1

VPCC Văn Giang

Đường 179, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

02

Nguyễn Bá Nghĩa

2

VPCC Văn Lâm

Số nhà 36, thôn Trung Lê, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

02

Lý Thị Hương Giang

3

Phòng Công chứng số 1

Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng yên

02

 

4

VPCC Phố Hiến

Phố Nối, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

02

Đinh Thị Đua

5

VPCC

Đoàn Thị Tuyết Lê

Số nhà 703 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Hưng Yên

02

Vũ Minh Phú

6

VPCC

 Lê Ngọc Chẩn

Số 289 đường Sài Thị, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, Hưng Yên

02

Lê Ngọc Chẩn

7

VPCC An Dũng

Số 480 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

02

An Văn Dũng

8

VPCC B9

Số 642 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Hưng Yên

02

Phạm Tuấn Hùng

9

VPCC Phan Nguyệt

Phố Nối, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

02

Phan Thị Nguyệt

10

VPCC Vũ An

Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

02

Vũ Khắc An

11

VPCC Đào Thịnh Vượng

Số 125 Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

02

Đào Thịnh Vượng

Tin mới nhất

DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI(05/03/2021 8:16 SA)

DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI(05/03/2021 8:16 SA)

DANH SÁCH CÁC CÔNG CHỨNG VIÊN(03/02/2021 2:40 CH)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(26/10/2020 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (26/10/2020 11:14 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (26/10/2020 2:45 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP (26/10/2020 2:44 CH)

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC(26/10/2020 2:43 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
595 người đang online