DANH SÁCH CÁC CÔNG CHỨNG VIÊN

Đăng ngày 03 - 02 - 2021
100%

DANH SÁCH CÁC CÔNG CHỨNG VIÊN

(Tính đến 03/02/2021)

 

Stt

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Quyết định và ngày, tháng, năm bổ nhiệm

Số Thẻ CCV

Nơi làm việc

1

Nguyễn Bá Nghĩa

18/10/1945

Tổ 27 Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Quyết định số 4069/QĐ-BTP ngày 29/12/2009

70/TP-CC cấp ngày 09/11/2010

VPCC Văn Giang

2

Nguyễn Thành Xuân

29/6/1953

Thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 2387/QĐ-BTP ngày 27/9/2013

1408/TP-CC cấp ngày 21/5/2014

VPCC Văn Giang

3

Lý Thị Hương Giang

16/6/1972

Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 2119/QĐ-BTP ngày 14/11/2008

74/TP-CC cấp ngày 09/11/2010

VPCC Văn Lâm

4

Lê Thị Nguyệt

13/02/1987

Thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 3104/QĐ-BTP ngày 14/11/2008

07/CCV

cấp ngày 03/3/2016

VPCC Văn Lâm

5

Trần Thị Thanh Phương

16/4/1979

Thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 3387/QĐ-BTP ngày 17/12/2014

04/CCV

cấp ngày 25/11/2015

Phòng CC số 1

6

Nguyễn Thị Thuỷ

02/12/1983

Thôn Bắc, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Quyết định số 1961/QĐ-BTP ngày 05/11/2015

06/CCV

 cấp ngày 25/11/2015

Phòng CC số 1

7

Đinh Thị Đua

25/10/1958

Xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 03/01/2014

1411/TP-CC cấp ngày 21/5/2014

VPCC Phố Hiến

Nguyễn Văn Tuyển

20/5/1954

Xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 4640/QĐ-BTP ngày 30/12/2011

954/TP-CC cấp ngày 08/8/2012

VPCC Phố Hiến

9

Vũ Minh Phú

10/4/1956

Số nhà 18, đường 266, Phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 382/QĐ-BTP ngày 14/01/2010

09/CCV

cấp ngày 29/6/2015

VPCC Đoàn Thị Tuyết Lê

10

Đoàn Thị Tuyết Lê

19/4/1961

Số nhà 18, đường 266, Phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 1705/QĐ-BTP ngày 24/9/2015

10/CCV

cấp ngày 29/6/2015

VPCC

Đoàn Thị Tuyết Lê

11

Lê Ngọc Chẩn

25/8/1950

Xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 4056/QĐ-BTP ngày 14/10/2011

 1407/TP-CC

cấp ngày 21/5/2014

VPCC Lê Ngọc Chẩn

12

Phạm Văn Sơn

02/8/1948

Thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 708/QĐ-BTP ngày 08/02/2010

76/TP-CC

cấp ngày 09/11/2010

VPCC Lê Ngọc Chẩn

13

An Văn Dũng

25/01/1950

Thôn Phượng Hoàng, xã Hùng Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 1235/QĐ-BTP ngày 25/7/2011

11/CCV

 cấp ngày 04/8/2017

VPCC An Dũng

14

Phạm Thị Hà

07/02/1959

Số 8 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 2134/QĐ-BTP ngày 17/9/2014

12/CCV

 cấp ngày

04/8/2017

VPCC An Dũng

15

Phạm Tuấn Hùng

05/02/1952

Số 26 Đường Đoàn Thị Điểm, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 492/QĐ-BTP ngày 21/3/2012

1409/TP-CC

cấp ngày 21/5/2014

VPCC B9

16

Nguyễn Phúc Tuy

19/6/1955

Xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Quyết định số 2169/QĐ-BTP ngày 31/10/2017

14/CCV

cấp ngày 08/11/2017

VPCC B9

17

Phan Thị Nguyệt

12/3/1987

Xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Quyết định số 2042/QĐ-BTP ngày 06/10/2016

17/CCV

cấp ngày 10/5/2018

VPCC Phan Nguyệt

18

Nguyễn Ngọc Tăng

12/3/1953

Đường Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 741/ QĐ-BTP ngày 04/4/2013

21/CCV

cấp ngày 20/11/2019

VPCC Vũ An

19

Vũ Khắc An

23/12/1952

Thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 27/01/2011

22/CCV

cấp ngày 20/11/2019

VPCC Vũ An

20

Nguyễn Thị Bích Điền

15/9/1960

Đường Hồ Xuân Hương, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 2170/QĐ-BTP ngày 31/10/2017

23/CCV

cấp ngày 08/01/2020

VPCC Phan Nguyệt

21

Đào Thịnh Vượng

09/11/1945

Xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 2127/QĐ-BTP ngày 02/8/2018

24/CCV

cấp ngày 03/02/2020

VPCC Đào Thịnh Vượng

Tin mới nhất

DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI(05/03/2021 8:16 SA)

DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI(05/03/2021 8:16 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG(03/02/2021 2:38 CH)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(26/10/2020 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (26/10/2020 11:14 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (26/10/2020 2:45 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP (26/10/2020 2:44 CH)

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC(26/10/2020 2:43 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
531 người đang online